Konsultacje młodzieży

  • W dniu 17.10 uczniowie naszej szkoły Paulina Lewicka 4gag oraz Jakub Świątkiewicz 3Ti brali udział w wojewódzkich konsultacjach które przeprowadziła Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej działająca przy Ministrze Edukacji i Nauki.
  • Konsultacje dotyczyły Zdrowia psychicznego uczniów, wykorzystania telefonów komórkowych na lekcjach oraz zmian podstawy programowej.