Dzień Młodzieży PCK

W dniu 25 października obchodzimy Dzień Młodzieży PCK. Młodzi działacze i wolontariusze Stowarzyszenia PCK przez cały rok organizują wiele imprez oraz happeningów w całej Polsce. Swym działaniem promują wśród młodzieży pomoc osobom starszym i potrzebującym, zachęcając tym samym do wstąpienia w szeregi Stowarzyszenia Polskiego Czerwonego Krzyża. Pierwsze koło młodzieży PCK powstało z inicjatywy gen. Józefa Hallera w 1921 roku. Władze PCK widziały w młodych ludziach niewyczerpane źródło tworzenia oraz niesienia bezinteresownej pomocy. W ciągu stu lat w zmiennych warunkach historycznych, społecznych i gospodarczych wolontariusze poświęcali swój wolny czas, umiejętności, a także energię oraz zapał na pomaganie osobom najbardziej potrzebującym. Wybitną rolę w tworzeniu ruchu młodzieżowego odegrali nauczyciele, którzy w Stowarzyszeniu znaleźli sposób na wychowanie uczniów kształtując w nich wrażliwość na losy ludzi ubogich, chorych, samotnych. W tym wyjątkowym czasie składamy Wam najserdeczniejsze życzenia wszystkiego, co najlepsze. Nowych doświadczeń pozwalających dostrzec dobroć w ludziach. Satysfakcję z podejmowanych działań. Oby Wasz zapał nigdy nie wygasł, lecz „wędrował” jak iskierka dalej, zasilając szeregi Czerwonego Krzyża. Zuzanna Marciniak Ewelina Owczarek kl. 1 Ti