Podziękowania ze szpitala

W czwartek 29 grudnia 2022 roku paczka od społeczności szkolnej Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Sieradzu dotarła do podopiecznych Oddziału Pediatrycznego Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu .

Wszystkim Darczyńcom przekazujemy i składamy serdeczne podziękowania!

Wolontariusze oraz Opiekunowie Szkolnego Koła PCK i Samorządu Uczniowskiego