PCK

22-26 LISTOPADA DNI HONOROWEGO KRWIODAWSTWA

Szkolne Koła PCK ZSP nr 1 w Sieradzu zaprasza zainteresowane osoby do udziału w najbliżej akcji honorowego krwiodawstwa, która planowana jest na 30 stycznia 2019 r. w Internacie ! ODDAJ KREW,OCAL ŻYCIE! 

22-26 LISTOPADA DNI HONOROWEGO KRWIODAWSTWA Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża to święto wszystkich Polskich Honorowych Dawców Krwi oraz czas wdzięczności i podziękowań. W trakcie listopadowych obchodów organizowane są uroczystości, w trakcie których najbardziej Zasłużonym Honorowym Krwiodawcom wręczane są odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” nadane przez Ministra Zdrowia oraz Wyróżnienia Polskiego Czerwonego Krzyża „Kryształowe Serce”. Z pewnością niejednokrotnie poruszyła nas akcja poszukiwania krwi dla osób ciężko chorych czy też ofiar wypadków. Wówczas niemal jedyną nadzieją jest ofiarność krwiodawców. W Polsce istnieją specjalne stacje krwiodawstwa czy też ambulansy na kółkach, w których pobiera się krew dla potencjalnych biorców. Ponadto, wiele zakładów pracy oraz szkół, w tym nasza placówka, cyklicznie goszczą w swych murach przedstawicieli Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i organizują akcje zbiórki krwi. Szkolne Koła PCK ZSP nr 1 w Sieradzu zaprasza zainteresowane osoby do udziału w najbliżej akcji honorowego krwiodawstwa, która planowana jest na 30 stycznia 2019 r. w Internacie ! ODDAJ KREW,OCAL ŻYCIE!

21.XI – UŚMIECH TO TAKA KRZYWA, KTÓRA WSZYSTKO PROSTUJE 🙂 Dużo słońca i radości każdego dnia z okazji międzynarodowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień życzą wszystkim członkowie SK PCK.